?>>

نشست “مدیریت شهر جهانی” با سخنرانی شهردار سابق رشت و حضور فعالان گردشگری و مدیران دولتی، چهارشنبه ۲۸ تیرماه، در محل هتل مشیرالممالک برگزار شد.

نشست “مدیریت شهر جهانی” با سخنرانی شهردار سابق رشت و حضور فعالان گردشگری و مدیران دولتی، چهارشنبه ۲۸ تیرماه، در محل هتل مشیرالممالک برگزار شد. شورای تشکل های گردشگری استان یزد، متشکل از جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات سفر و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان یزد، از شهردار سابق رشت و ایده پرداز ثبت […]

یزد، شهر بادگیرها در فهرست میراث جهانى ثبت شد.

شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخى ایران که داراى ارزشهاى منحصر به فرد جهانى است، در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانى در کراکف لهستان، با حمایت قاطع اکثر اعضاى کمیته میراث بشرىِ یونسکو ثبت شد. سال گذشته در همین موقع بود که دو قنات منحصربه فرد یزد در کنار نُه قنات دیگرِ ایران […]