?>>

نشست “مدیریت شهر جهانی” با سخنرانی شهردار سابق رشت و حضور فعالان گردشگری و مدیران دولتی، چهارشنبه ۲۸ تیرماه، در محل هتل مشیرالممالک برگزار شد.

نشست “مدیریت شهر جهانی” با سخنرانی شهردار سابق رشت و حضور فعالان گردشگری و مدیران دولتی، چهارشنبه ۲۸ تیرماه، در محل هتل مشیرالممالک برگزار شد. شورای تشکل های گردشگری استان یزد، متشکل از جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات سفر و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان یزد، از شهردار سابق رشت و ایده پرداز ثبت […]