?>>

طرح سامان‌دهی خدمات‌سفر ویژه تابستان ۹۶ تصویب شد

در بیست‌و‌پنجمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد برگزار شد، طرح سامان‌دهی خدمات سفر ویژه تابستان ۹۶ به تصویب رسید.