?>>

یزد، شهر بادگیرها در فهرست میراث جهانى ثبت شد.

شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخى ایران که داراى ارزشهاى منحصر به فرد جهانى است، در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانى در کراکف لهستان، با حمایت قاطع اکثر اعضاى کمیته میراث بشرىِ یونسکو ثبت شد. سال گذشته در همین موقع بود که دو قنات منحصربه فرد یزد در کنار نُه قنات دیگرِ ایران […]